Arakain - Slečna závist

  Arakain - Slečna závist     
 
  Ami                
  Ta dívka u oltáře
  Ami                      
  co pohled teď tvůj váže
  Ami   G              
  skrýt závist zkouší
             Ami          
  za vlastním bohatstvím
  
  Má krásu, moc i slávu
  přesto vidíš že se trápí
  když tvář zakrývá jí závoj
  tkanej z černejch pavučin
  
         Ami, G, Ami
  Á .... 
  
  Proč přišla takhle zrána
  a co si žádá u pána
  že svíčku drží v dlaních
  tiše obchod nabízí
  
  Bože vyslyš moje přání
  jak neřekneš svý ANO mi
  tak ďáblu ruku podám
  když mi pomoc přislíbí
  
  Á ....
  
  No jen řekni dám ti to co chceš
  já věřím ty to dokážeš
  slib krví potvrdím
  jen dej ať nikdo nemá víc
  
  Mě pálí když je kdokoliv
  s víc štěstím se vším cokoliv
  co zrovna nemám já
  radši ať sama nemám nic
  
  Á ....
  
  Teď otáčí se s nevolí
  jak ďáblu podpis zabolí
  už do rysů jí kreslí
  vrásky z duše šedivý
  
  Pak konečně k nám promluví
  skřek havraní tu zakrouží
  a mezi námi hledá
  svoji oběť vybírá
  
  Když ne mě radši nikomu
  a slova nejsou k ničemu
  to slečna závist vstoupila
  zas do někoho z nás
  
  
  Á ....